Mediation bij een echtscheiding wordt steeds vaker toegepast. En dat is een logische ontwikkeling. Omdat in conflicten beide partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan is er weinig ruimte voor onderhandeling tussen beiden, iets waar een mediator (als objectieve buitenstaander) snel verandering in kan brengen. Mediation bij een echtscheiding houdt in dat de beide partners zelf hun meningsverschillen oplossen onder leiding van een objectieve mediator die weet wat juridisch en financieel, maar ook emotioneel, haalbaar en wenselijk is. Mediation is sneller en goedkoper dan het inhuren van twee advocaten en beide partijen staan achter de beslissingen die (door henzelf) zijn genomen. En doordat de beslissingen zelf worden genomen is de verstandhouding tussen de beide partijen na afloop veel beter dan wanneer een rechtbank een uitspraak doet.

 

family_mediation1