Een scheiding is financieel vaak ingrijpend. Zeker als er een eigen woning in het spel is. Als dit het geval is brengen we eerst de (onder)waarde van de woning in kaart en de aan de woning gekoppelde verzekeringen en beleggingen.

Daarbij kunt u zich de volgende vragen stellen:

  • Kan ik in de woning blijven? Is er sprake van een onderwaarde of overwaarde
  • Kan ik of kan mijn partner de woning overnemen, wie blijft er wonen en hoe hoog zijn de woonlasten?
  • Kan een van de partners de hypotheek overnemen?
  • Wie blijft er gedurende een eventuele verkoop tijdelijk wonen? Wat doe je in die periode met de woonlasten?
  • Hoe zit het met de belasting?
  • Wat doe je met een eventuele restschuld?
  • Wie onderhoudt de contacten met de makelaar?

Het is daarom van groot belang om tijdens de gesprekken die u met de Scheidingspartner voert goede doortimmerde financiele afspraken vast te leggen. Daarbij staan persoonlijke wensen van beide partners voorop, met voor beiden een goed inzicht in de vermogensverdeling.