Als u kinderen heeft is het van groot belang om daarmee zorgvuldig om te gaan. Bij een scheiding met kinderen is een ouderschapsplan verplicht. De Scheidingspartner begeleidt u hierbij. Probeer de kinderen, indien mogelijk,  gezamenlijk in te lichten. Kinderen  weten niet goed wat er staat gebeuren en wat de scheiding voor hen zal inhouden. En vergeet niet: Kinderen vragen nooit om een scheiding.

Na de scheiding nog steeds volwaardig ouders kunnen blijven is de ideale doelstelling, maar lang niet altijd zal deze gehaald worden. Om de afspraken goed na te kunnen komen en de eventuele nadelige gevolgen voor de kinderen zo veel mogelijk te beperken is een goed ouderschapsplan dan ook broodnodig.