Onze werkwijze heeft de volgende stappen:

[/vc_column]

In het eerste GRATIS gesprek kijken we wat voor u kunnen betekenen. We bespreken de te nemen stappen en maken een prijsafspraak, zodat er achteraf geen verrassingen zijn.

We brengen uw situatie en wensen in kaart en gaan aan de slag. Wij zorgen voor het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan en informeren u natuurlijk over de juridische kanten. Wat zijn de bezittingen, de financiële verplichtingen, pensioenen, inboedel, hoe wilt u de verdeling zelf, waarover bent u het nog niet eens, hoe is de situatie van eventuele kinderen…. Bij de zaken waarover u het nog niet eens bent bemiddelen wij en zoekt De Scheidingspartner naar de meest gunstige oplossing voor beide partijen.

Als u minderjarige kinderen heeft dan is een ouderschapsplan verplicht. De Scheidingspartner stelt deze samen met u op. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de woonsituatie van de kinderen, verdeling van vakanties, de opvoeding en bezoekregelingen. Ook hebben wij de kennis in huis voor de berekening van eventuele kinderalimentatie.

Bij overeenstemming stellen we een concept convenant op met daarin de gemaakte afspraken.

Als de afspraken in convenant en ouderschapsplan naar uw tevredenheid zijn wordt het verzoek tot scheiding bij de Rechtbank ingediend. Wij regelen dit voor u, u hoeft dus niet naar een advocaat met de papieren. Wij hebbn een advocaat in huis. Dit regelt de Scheidingspartner voor u. De afhandeling bij de rechtbank duurt 6 tot 8 weken. Na uitspraak van de rechtbank worden de akten van berusting getekend, waarna uitschrijving uit het Huwelijksregister van de gemeente waar men is getrouwd, volgt.

Waarom De Scheidingspartner?

Dure Advocaten

Advocaten zijn duur. En als u als partners allebei een eigen advocaat moet inhuren gaat u een hele dure echtscheiding tegemoet. De Scheidingspartner heeft een team deskundigen in huis op zowel juridisch als financieel gebied. Daarom werken wij efficiënter, zijn de lijnen korter en scheelt u dat veel tijd en geld.

Ook Individuele begeleiding

De Scheidingspartner begeleidt echtscheidingen voor beide partners, maar we kunnen ook individueel begeleiden. Bijvoorbeeld als u jaren geleden een convenant heeft getekend, maar deze wilt wijzigen. Of als u niet samen met uw partner om tafel kunt zitten nemen wij de gesprekken over.

Een bekwame partner

Bij ingewikkeldere scheidingen waarbij bijvoorbeeld een eigen zaak betrokken is, zijn vrijwel altijd twee advocaten in het spel. De Scheidingspartner is ook bij ingewikkelde echtscheidingen een bekwame partner.

Deskundigen

Voor financiële vraagstukken als hypotheken, verzekeringen, pensioenen enz… hebben wij deskundigen in eigen huis.